• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Evaluatie La Gran Esperanza OCM - BTM

 

Algemeen

Twee jaar geleden zijn we begonnen aan wat we gerust een avontuur mogen noemen.

La Gran Esperanza is uitgegroeid tot een verrassende, in Maastricht nog nooit vertoonde, voorstelling. Het succes is bereikt mede dankzij Buurttheater Mariaberg, de solisten en het orkest, de jeugdige dansertjes van Kumulus en flamencodanseres Martine.

We kregen een 5- sterren recensie en alle 5 voorstellingen waren uitverkocht.

Het heeft extra inspanningen gevraagd van iedereen, maar het doel is gehaald.

Onze nieuwe productie 2015 heeft alle  verwachtingen  overtroffen.

 

Mede door bovengenoemde bijzondere samenwerkingsvormen alsmede de projecten Opera aan de Basis en Kwiek met Operamuziek hebben we de aandacht op ons gevestigd van de subsidiefondsen, de media en het publiek.

 

De goede samenwerking tijdens het voorbereidingsproces tussen dirigent en regisseur enerzijds en tussen de contactpersonen van OCM en BTM anderzijds is als zeer positief ervaren.

 

Samenwerking met Buurttheater Mariaberg

OCM herkent zich in de in de evaluatie van BTM genoemde moeizame start van de samenwerking.

Voor beide partijen is dit in het begin een zoeken geweest. De voorzitter van BTM heeft dit treffend verwoord tijdens het samenzijn na de voorstellingen waarbij de film werd bekeken, en de ervaringen van BTM sluiten aan bij de onze.

De BTM-acteurs kwamen al in een vroeg stadium naar de repetities van OCM kijken en werden dan door Tamara ook meteen gevraagd om deel te nemen, terwijl de OCM-ers eigenlijk met het regie-proces  nog niet ver genoeg waren. Dus in tegenstelling tot BTM vindt OCM dat we misschien wel te vroeg bij elkaar zijn gevoegd door de regisseur. Dit zou een verklaring kunnen zijn van de door BTM genoemde kleine irritaties tijdens repetities, waar de OCM-ers zich niet in herkennen.

 

Gaandeweg het vorderen van de repetities is er een hechte band ontstaan tussen de BTM-ers en OCM-ers. Ook hierin herkent OCM zich in de evaluatie van BTM. Heel triest dat Annie het niet meer heeft mogen meemaken.

Vanaf het moment dat we De Bordenhal ingingen waren we een eenheid. Deze eenheid heeft geresulteerd in een serie fantastische voorstellingen, waarbij we allemaal samen veel plezier hebben gehad en de waardering voor elkaar uit alles is gebleken.

Er is bij OCM veel lof en waardering voor de acteertalenten en de discipline van de acteurs van BTM.  In deze lof betrekken wij ook bestuurssecretaris Nicolle Bouman. Zij was er altijd, bij de vele repetities en in De Bordenhal en ook willen wij haar geslaagde inspanningen voor de kaartverkoop roemen.

 

Wat de taakverdeling betreft heeft OCM een aandachtspunt

In deze samenwerking is het voornamelijk Tamara geweest die de verbinding vormde tussen beide groepen. Het verdient aanbeveling om bij dergelijke samenwerkingen uit beide partijen een contactpersoon aan te wijzen die zich hiermee bezighoudt.

Dit staat los van de waardering voor Nicolle en ook voor Peggy, die als regie-assistent van Tamara ook een goede verbindende rol heeft gespeeld maar dan meer als algemene ondersteuning van Tamara en op het gebied van kostuums en rekwisieten van BTM, en zeker ook als onmisbare vraagbaak voor iedereen toen we in De Bordenhal waren.

 

Slotconclusie

De slotconclusie van OCM is dezelfde als die van BTM:

Wij zijn trots op de prestatie die we sámen hebben neergezet.

Het acteren van de BTM-acteurs was een verrijking voor OCM.

Wij vormden een eenheid op het toneel: acteurs, zangers, dansers, orkest en het resultaat was er naar: vijf uitverkochte voorstellingen en nog een wachtlijst, een 5-sterren recensie, een groot publiek dat wij met onze voorstelling blij hebben gemaakt. 

 

Koor en bestuur van Opéra Comique Maastricht bedanken de BTM-acteurs en hun bestuur voor de fijne en succesvolle samenwerking.

 

Maastricht, 21 juni 2015.