• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Vereniging Buurttheater Mariaberg verzelfstandigd. Nieuwe plannen!

Met twee succesvolle producties op zak was verzelfstandiging van het buurttheater Mariaberg een logische stap: de leden gaan nu de “regie” voeren, subsidieaanvragen worden nu zelf gedaan. Onafhankelijk. Op 16 maart 2015 werd de Vereniging BTM opgericht. Geen reguliere toneelclub, maar dé pionier op het gebied van persoonlijk documentair theater in Maastricht. Uit de wijk afkomstige acteurs en actrices brengen hun eigen, veelal dramatisch verlopen leven in. Hun ervaringen zijn de basis voor het script van een voorstelling – persoonlijke verhalen worden naar een theaterrol omgezet. Levenservaringen die normaal verborgen blijven worden zichtbaar gemaakt, roepen herkenning en erkenning op en zorgen voor verbintenis. Vrijwilligers maken het toneelbeeld zelf: bouwen decors, maken kostuums. Voor zowel de spelers als de bewoners van Mariaberg van onschatbare waarde voor de versterking van hun gevoel van eigenwaarde en hun zelfvertrouwen.

 

De eerste theatervoorstelling, getiteld ‘Huh …. Romeinen?‘ verraste het publiek door een eigenzinnige uitwerking van universele thema’s als geweld, verslaving, relatieproblemen, ouderdom en eenzaamheid. De op momenten bijna absurdistische maar logische samenvoeging van scenes die in rap tempo wordt geserveerd, spreekt het publiek direct aan. Niet alleen de buurtbewoners, maar ook een brede publieksgroep kent de voorstellingen een hoge waardering toe – de aandacht van professionals uit de welzijnssector en zorginstellingen, van justitie en politie, politici en ambtenaren alsook van andere theatermakers en kunstenaars is opgeroepen.

 

Welzijnswerkers van Trajekt waren in 2009 initiatiefnemers om in Mariaberg een buurttheater op te richten. Het met dit project blootgelegde onbegrip tussen jongeren en ouderen werd in de vorm van sketches als eenmalige voorstelling in het buurtcentrum getoond aan buurtbewoners. Begin 2014 werd de even succesvolle tweede productie getiteld ‘Drei, twie, ein … veuls diech al get?’ bekroond door de uitnodiging deel te nemen aan het driejaarlijkse International Community Arts Festival in Rotterdam.

 

Buurttheater Mariaberg start binnenkort met de voorbereidingen voor een derde productie, waarin armoede en sociale uitsluiting als thema centraal zal staan. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij de gemeente: “iedereen speelt mee”. BTM gaat 50 interviews houden: met mogelijke spelers en vrijwilligers voor de productiegroep. Maar ook met andere betrokkenen uit Maastricht die zich bezig houden met bestrijding van armoede. Om vanuit een veelheid van ervaringen de thematiek aan te scherpen en later herkenbaar voor het voetlicht te brengen. Wilt u actief deelnemen? Bent u geïnteresseerd in de thematiek? Laat ons dat weten via de nieuwe website www.buurttheatermariaberg.nl. De stad hoort komende maanden nog van ons.